MISIUNEA CTPPR

”Să dezvoltăm servicii de educație și formare socio-profesională de calitate aducând beneficii maxime elevilor, profesorilor și comunității.”
Colegiul Tehnic ”Petru Poni” este o școală ancorată în realitate, compatibilă cu sistemele educaționale naționale și europene , care realizează un proces instructiv-educativ complex și echilibrat în funcție de competențele individuale, formând personalități autonome, creative, capabile să se integreze în societatea bazată pe competiția valorilor. Prin asumarea responsabilităților și prin leadership participativ ne dorim să devenim o școală prietenoasă care promovează o învățare vizibilă și realizează o comunicare eficientă cu partenerii educaționali.

VIZIUNEA CTPPR

”Școală pentru toți, educație pentru fiecare elev.”
În cadrul Colegiului Tehnic ” Petru Poni” se urmărește pregătirea tinerilor pentru viață și conexiunea autentică la dinamica muncii, adaptarea la nevoile comunității și la cerințele individuale și de grup în contextul unei ere digitale, stabilirea de relații de parteneriat cu comunitatea locală și cu școli din țară și din UE .

VALORI CTPPR

*Profesionalism - evidențiat prin calitatea serviciilor oferite, transparența activităților, tendința continuă spre perfecționare prin instruire continuă;
*Eficiență –manifestată prin utilizarea optimă a resurselor în vederea atingerii obiectivelor;
*Spirit de echipă – manifestat prin existența unor relații interpersonale armonioase bazate pe prietenie, colegialitate, respect;
*Responsabilitate - evidențiată prin faptul că fiecare este responsabil de ceea ce face şi spune şi este conștient că asumarea unor sarcini presupune îndeplinirea lor în timp util ;
*Disciplină - manifestată prin corectitudinea personalului, punctualitate, comportament şi vestimentație adecvată .

Scroll to Top